Óvodai beiratkozás

2024.04.25. 0 comments Categories Hírek

Értesítjük a Szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda óvodájában a beíratást a következő időpontokra hirdeti meg:

2024.05.06. (hétfő) 8:00-tól 15:00-ig,

2024.05.07. (kedd) 8:00-tól 13:30-ig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§.(2) bekezdésének

rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a szülő személyi igazolványa
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek oltási kiskönyve
  • egyedülálló szülő esetén a válásról hozott bírói végzés másolat és/vagy a gyermek elhelyezését rögzítő gyámhivatali határozat
  • más intézményből történő átjelentkezés esetén a korábbi intézményből a gyermek pedagógiai véleményét és az intézmény igazolását szükséges csatolni
  • ha gyermeke tartósan beteg, erről szakorvosi véleményt kérünk,
  • az étkezéshez szükséges gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat másolata
  • a gyermek számára kiállított Szakértői Bizottság véleménye, ha a gyermek vizsgálaton vett részt.

A megfelelő időben történő beíratás elmulasztása szabálysértés. A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről a beíratást követő egyeztetés után 30 napon belül értesíti az intézmény a szülőket.

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

Beiratkozás helye: Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős, Árpád utca 3.

Telefon: 06-53-585-516

E-mail: tapioszolosovoda@gmail.com

Szeretettel várunk mindenkit!

Szegedi György
igazgató